Bỏng mắt với loạt ảnh lộ bướm đầy khiêu khích của Ngân 98